Nostres Serveis

FISCAL

Ens encarreguem de la creació, seguiment i/o baixa d'empreses i autònoms davant l'administració. Treballem perquè la teva empresa estigui al corrent de les seves obligacions fiscals i puguis desenvolupar la teva activitat amb total garantia. Gestió ràpida i eficaç.

 • Alta IAE.
 • Elaboració i presentació d'impostos.
 • Comptabilitat.
 • Tancament de l'exercici comptable.
 • Resums anuals.
 • Impost de societats.
 • Declaració de la Renda.
Contact'ns

Laboral

Ens ocupem de les teves obligacions amb la Seguretat Social: elaboració i presentació de documentació i fitxers actualitzats segons la normativa vigent. Gestió i assessorament global dirigit a l’empresa i els seus treballadors.

 • Alta, variació i baixa d’empreses a la Seguretat Social.
 • Alta, variació i baixa de treballadors a la Seguretat Social.
 • Alta, variació i baixa d’autònoms.
 • Alta, variació i baixa d’empleats de la llar.
 • Confecció i legalització de contractes de treball.
 • Càlcul i emissió de nòmines mensuals, pagues extres, diferències per conveni.
CONTACT'NS

Gestoria

Gestionem tot tipus de tràmit amb les administracions, tant estatals, com comunitàries o locals. La nostra trajectòria ens dota d’eficàcia i agilitat a l’hora de resoldre aquests procediments.

 • Matriculació de vehicles.
 • Canvi de titularitat de vehicles.
 • Baixes de vehicles.
 • Registre civil: certificat de defunció, últimes voluntats, certificat de naixement.
 • Expedients d’extrangeria
 • Registre de la propietat
 • Elaboració de contractes de lloguer.
 • Registre de contractes de lloguer.
 • Titularitat i canvi de llicències de taxi.
 • Targetes de transport.
 • Comunitat de propietaris.
CONTACT'NS

Jurídic

El nostre despatx disposa d’un servei jurídic personalitzat per poder donar solucions davant de conflictes judicials de diferents tipus.

 • Fiscal.
 • Laboral.
 • Relacions civils: separacions, herències i conflictes laborals.
 • Presentació de recursos: d’alçada, de cassació.
CONTACT'NS

Comptabilitat

Prestem un servei global i personalitzat a l’empresa/autònom en matèria de comptabilitat. Control exhaustiu i detallat de la facturació, comptes i ingressos.

 • Inici de l’exercici.
 • Assentaments comptables.
 • Control de les despeses.
 • Tancament de l’exercici comptable.
 • Presentació de llibres de registre (SL, SA).
CONTACT'NS
¡FES-NOS UNA VISITA O ENVIA’NS UN MISSATGE!
Contacta'ns